264
5
Khalifa - خليفة
Khalifa - خليفة

Khalifa - خليفة

Arabic Calligraphy design for «Khalifa - خليفة»

Name meaning: Khalifa is an Arabic name for boys. It means heir, successor, agent, deputy, trustee.

Khalifa - خليفة

  • Style: Thuluth
  • Views: 5124
  • Rating: 5 – 5 5 5
Buy JPG $5
Buy Vector File $10
REQUEST NEW NAME $10
Share

Related Names: